Kontakt: +38163 530 193
Obala Lajoša Vermeša 1, Palić Mapa
Letnji kamp za napredne takmicare AP vojvodine

Letnji kamp za napredne takmicare AP vojvodine

SEEOOC- Najveca regata u AP Vojvodini

SEEOOC- Najveca regata u AP Vojvodini

AGARD Mađarska

AGARD Mađarska

KontaktirajteNas

Galerija

Vesti

Jedriličarski savez Vojvodine je dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitni pokrajinski granski savez osnovan za sportsku granu – jedrenje, za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Jedriličarski savez Vojvodine ima status nadležnog pokrajinskog granskog sportskog saveza za jedriličarski sport u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o sportu.

U Jedriličarski savez Vojvodine se udružuju sportske organizacije koje u aktu o osnivanju imaju predviđeno jedrenje kao sportska grana, a čije je sedište na teritoriji APV.

Cilj Saveza je da:

  • svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i povećanju bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
  • promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom;
  • obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslove za praćenje, razvoj i unapređenje masovnog sporta, školskog sporta, vrhunskog sporta i sporta invalidnih lica.

VIZIJA Jedriličarskog Saveza Vojvodine
Razvijanje moderne, snažne i aktivne organizacije kao odgovornog činioca u razvoju jedrenja i kreiranju zdrave generacije budućnosti.

MISIJA Jedriličarskog Saveza Vojvodine
Podrška svim članovima JSV kroz edukaciju, tehničku i finansijsku podršku, promociju i evaluaciju rada.

Programa rada Saveza je usmeren na sledeće prioritete:
– Razvoj sporta dece i omladine,
– Razvoj i unapređenje sportske rekreacije,
– Razvoj i unapređenje vrhunskog sporta.

Navedeni prioriteti se realizuju:
– Organizacijom jedriličarskog kampa na Paliću za mlade jedriličare članova JSV,
– Organizacijom stručnih predavanja, sa ciljem predstavljanja Regatnih pravila 2017-2020,
– Putem podrške klubovima u organizaciji svojih regata, sa ciljem priprema na državno prvenstvo i međunarodne regate.
– Putem tehničke i finansijske podrške za učešće na međunarodnim i domaćim regatama.